Exempel på beställare A - Ö

Beställare som anlitat EWALL BYGG AB

ABB Contracting AB
Abrahamsbergskyrkans församling
AEA Akademikernas Erkända A-kassa
Akademiska Hus i Stockholm AB
AD Arbetsdomstolen
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arete IT-Kompetens AB
B.Wahlströms Bokförlag AB
Barnombudsmannen
Berghs School of Communication
Binab / NCC Roads
Boverket
Bromma Conquip AB
Brommageriatriken
Byggherreforum
Centrumkyrkan
Civilekonomerna
Coop
Datarutin AB
Destination Stockholm
Duroc AB
Establish AB
Fastighets AB Grönlandet
Fastighets AB Knall
Fastighets AB Lysbomben
Fastighets AB Malax
Ferrolegeringar AB
Flexlife
FFA Flygtekniska Försöksanstalten
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Folksam
Frälsningsarmén
Förlagssystem AB
Försvarsfastigheter Sverige AB
Försvarsmakten
Försäkringsförbundet
Försäkringskassan
GE Real Estate Storstad AB
Green Landscaping AB
Hammargården
Hannover RE
Hennes & Mauritz AB
HSB Teknisk Förvaltning
Huddinge Tingsrätt
Hufvudstaden
Hyresnämnden
Industricentralen AB
Jernhusen Stationer AB
JM Fastighet AB
JWN Fastighetsutveckling AB
Karolinska Institutet
Katolska Domkyrkoförsamlingen
KB Fatburssjön 5 c/o Atrium Fastigh. AB
KK Stiftelsen
Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB
Kriminalvårdsmyndigheten Sthlm Norr
Kriminalvårsdmyndigheten Sthlm Söder
Kungliga Slottet
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning
Kungsleden
Landsort Care Tyresö AB
Landsort Care Täby AB
Lantmäterimyndigheten i Stockholms län
Livrustkammaren
Luftfartsverket
Läkarhuset Hötorgscity
Länsstyrelsen Stockholms Län
Lärarhögskolan
Markarydsbostäder i Stockholm AB
Mercer Human Resource Consulting
Moderna Museet
Newsec Asset Management AB
Prins Eugen Waldermarsudde
Riksarkivet
Riksdagens Förvaltningskontor
Riksförsäkringsverket
Rikskonserter
Riksåklagaren Stockholm
Rimbo Pastorat
Roslagsbostäder
Rättsmedicinalverket
Sagax AB
Scanacon AB
Sema Group AB
Sigtuna Kommun
Sigtunahem
Sjöland & Thyselius AB
Skeppsbron Skatt AB
Skogsvårdsstyrelsen
Skolfastigheter i Stockholm AB
Socialstyrelsen
Sollentuna Kommun
Sollentunahem AB
Specialfastigheter Sverige AB
Statens Fastighetsverk
SIS Statens Institutions Styrelse
Statens Invandrarverk
Statens Konstmuséer
Statens Konstråd
Stella o Percy Benevolent Stiftelse
Stenvalvet Fastighets AB
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stockholm Information Service AB
Stockholms Hamnentreprenad AB
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Stockholms Tingsrätt
Sundbybergs Stad
Svanströms
Svensk Museitjänst
Svenska Institutet
Svenska Journalistförbundet
Swissair
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
The Royal Coin Cabinet
Trygg Hansa
Utlänningsnämnden
Vasakronan AB
WSP AB