Mark- och anläggningsarbeten

Erik Wallström är produktionsansvarig för våra mark- och anläggningsarbeten.

EWALL BYGG AB genomför oftast mark- och anläggningsarbeten som en del av bygg- och ROT-projekt, men utför även rena mark- och anläggningsentreprenader enligt nedan:

 • Grundförstärkning
 • Pålning
 • Spontning
 • Bergsprängning
 • Beläggningsarbeten
 • Stensättning & terrängtrappor
 • Stödmurar
 • Kaj- & bryggkonstruktioner
 • Park & trädgård
 • Plattsättning
 • Saneringsarbeten