KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

EWALL BYGG AB är certifierad enligt BF9K - Byggbranschens ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Erik Wallström är KMA-ansvarig och systemansvarig för BF9K.

BF9K är utvecklat av Stockholms Byggmästareförening och bygger på samma principer som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Syftet med BF9K-systemet är att säkerställa att samhällets krav och beställarens förväntningar uppfylls samtidigt som företaget blir effektivare och mer konkurrenskraftigt.

Den stora skillnaden mellan BF9K och ISO-systemet är BF9K är fokuserad på själva produkten genom funktionskrav, medan ISO-systemet handlar om verksamhetsstyrning och själva processen. BF9K har dessutom krav på arbetsmiljö, miljö och utbildning.

EWALL BYGG AB godkändes för certifiering enligt BF9K den 31 mars 2008, efter föreskriven granskning av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). KMA-systemet granskas fortsättningsvis genom årliga revisioner av DNV (Det Norske Veritas) som kontrollerar att systemets tillämpning uppfyller kraven i certifieringsreglerna.

EWALL BYGG AB tillämpar BF9K i syfte att:
* Uppfylla samhällets lagstiftade krav (PBL, miljöbalken och arbetsmiljölagen)
* Uppfylla beställarens krav och förväntningar utifrån genomförd upphandling
* Efterleva företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Syftet uppnås genom att vi:
* Fortlöpande utbildar vår personal
* Tillämpar erfarenhetsåterföring genom interna revisioner
* Är lyhörda och tydliga i vår kommunikation med beställare och dess representanter
* Lägger stor vikt vid att överföra krav och förväntningar till underentreprenörer