Bygg- och ROT-arbeten

Erik Wallström är produktionsansvarig för våra bygg- och ROT-arbeten. ROT står för renovering, ombyggnad, tillbyggnad.

EWALL BYGG AB har lång erfarenhet av att utföra bygg- och ROT-arbeten som generalentreprenör och har ett väl inarbetat samarbete med underentreprenörer och konsulter. Flertalet projekt som utförs i dagsläget består av mycket varierande hyresgäst- och verksamhetsanpassningar av kontor och lokaler där beställarna oftast är förvaltare av stora fastighetsbestånd, där man i många fall bedriver mycket speciell verksamhet.

Utför alla typer av byggnadsarbeten

Vi åtar oss utförandet av bygg- och ROT-projekt inklusive alla förekommande installationsdiscipliner (generalentreprenad). Vi utför byggnadsarbeten med egen fast anställd personal och inom följande discipliner anlitas välrenommerade underentreprenörer:

 • El- och datainstallationer
 • Luftbehandling
 • VVS-installationer
 • Styrning & övervakning
 • Plattsättning
 • Målning
 • Mattläggning
 • Smidesarbeten
 • Fasadarbeten
 • Specialsnickerier och inredningar
 • Solskydd
 • Larm & säkerhet
 • Saneringsarbeten